Mecanismul de solutionare al reclamatiilor

FORMULAREA RECLAMAȚIILOR SI A SESIZĂRILOR

Orice reclamație referitoare la comenzile efectuate sau livrarea comenzilor se va face în scris, de către Expeditor sau Destinatar, persoană fizică sau juridică, și poate fi trimisă prin următoarele căi de comunicarepentru a dovedi trimiterea acesteia:

 • Prin intermediul serviciilor poștale numai cu confirmare de primire;
 • Prin depunerea și înregistrarea acesteia la punctul nostru de lucru din Strada Zborului, nr. 11, Corp 1, Otopeni, Ilfov.
 • Prin intermediul serviciilor electronice de e-mail, trimisă scanată pe adresa hello@anchestudio.ro;

CE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ RECLAMAȚIA PENTRU A FI VALABILĂ?

Orice reclamație primită trebuie să cuprindă următoarele date pentru a fi luată în considerare, obligatoriu: Nume, prenume, denumirea completă a firmei (dacă este cazul), date de identificare ale comenzii, date de identificare ale trimiterii, denumirea completă a destinatarului, adresă, numărul de telefon, datele de facturare, e-mail, denumirea completă a expeditorului trimiterii, nume, adresă, felul trimiterii, felul comenzii, motivul depunerii reclamației.

CINE ARE DREPTUL DE A FACE RECLAMAȚIE?

În cazul livrărilor dreptul de efectuare a reclamațiilor  îi revine atât expeditorului cât și destinatarului sau împuternicitului legal al acestuia.

În cazul comenzilor dreptul de efectuare a reclamațiilor îi revine destinatarului comenzii sau împuternicitului legal al acestuia.

 

OBIECTUL RECLAMAȚIEI ȘI SESIZĂRILOR

Obiectul reclamației dumneavoastră îl poate constitui unul dintre următoarele lucruri sau toate cumulate:

 • Conduita profesională a angajaților CREATIVE INNOVATION LAB. SRL.
 • Pierderea, furtul sau degradarea coletului dvs. – aici trebuie să verificați drepturile dvs. în relația cu transportatorul în vederea asigurării răspunderii și formulării reclamației către aceștia. Cu excepția cazurilor de pagube premeditate sau neglijență evidentă a curierului, furnizorul serviciului răspunde doar din momentul acceptării bunurilor în vederea livrării trimiterilor poștale și până la livrarea la destinatar. În momentul în care bunurile au fost acceptate se consideră că le-ai primit în perfectă stare.
 • Nerespectarea timpului de livrare a comenzii sau nerespectarea timpului de predare a trimiterilor de către firma de curierat conform contractului încheiat între firma colaboratoare și CREATIVE INNOVATION LAB. SRL.
 • Alte obiecții referitoare la calitatea serviciilor prestate de către CREATIVE INNOVATION LAB SRL.

*Reclamațiile cu privire la colete, ambalaj, greutate, integritatea coletului se fac la recepția coletelor și nu ulterior livrării acestora deoarece nu vor fi luate în considerare de firma transportatoare. În acest sens puteți încheia un proces verbal de constatare împreuna cu agentul de curierat ce a livrat produsele sau ne puteți contacta imediat pentru informații suplimentare.

 

TERMEN RECLAMAȚII

 • Termenul cu privire la reclamațiile adresate firmelor de curierat este de 6 luni de la data preluării trimiterii de către furnizorul de servicii.
 • Termenul cu privire la reclamațiile efectuate privind defecte din fabricație trebuie aduse la cunoștință producătorului la momentul când le-ați observat și anume imediat după deschiderea coletului;
 • Termenul cu privire la reclamațiile de conformitate ale produsului se efectuează în 6 luni de la recepționarea acestuia prin informarea producătorului despre viciile ascunse și probarea acestora.
 • Reclamațiile cu privire la funcționarea produsului în perioada garanției se efectuează pe toată perioada garanției (12 luni sau 24 de luni, după caz), în funcție de caracteristicile produsului și respectarea termenilor și condițiilor de acordare a garanției legale.

DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII RECLAMAȚIEI (ALTA DECÂT CEA LEGATĂ DE GARANȚIE)

 • Cerere reclamație pe care o poți descărca de aici.
 • Dovada comenzii efectuate;
 • Dovada preluare trimitere și documentele fiscale ce atestă valoarea bunurilor;
 • Documente fiscale care atestă plata transportului trimiterii (după caz);
 • Proces verbal constatator – dacă este cazul.

Lipsa furnizării documentelor obligatorii (in funcție de natura reclamației) pentru procesare duce la imposibilitatea  soluționării reclamației.

Termenul de soluționare al reclamațiilor este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia și primirii confirmării de înregistrare din partea noastră. 

 

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII ÎN CAZUL RECLAMAȚIILOR

CREATIVE INNOVATION LAB SRL, nu răspunde în următoarele cazuri:

 • Forță majoră, de exemplu sau fără a se limita la restricții de transport, imposibilitatea preluării mărfurilor, cutremur, inundații, furtuna, etc.
 • Caz fortuit;
 • Trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar în prezența firmei de curierat;
 • Orice defect sau caracteristică cauzată produsului strict din vina cumpărătorului;
 • Omisiuni privind livrările, adrese incorecte, amânări, redirecționări, staționari sau depozitări ale produselor achiziționate, altele sau ale oricărei persoane alta decât firma de curierat, spre exemplu dar fără a se limita la: expeditor, destinatar, persoană împuternicită, terț sau alte instituții guvernamentale.

DESPAGUBIRI

Firmele de transport colaboratoare răspund de trimiteri numai pe perioada când aceștia se află în posesia coletelor, așadar orice reclamație trebuie să fie efectuată în prezența agentului de curierat:

 • în caz de pierdere, furt sau distrugere totală;
 • în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare.

Termenul de plata a despagubirilor  oferite de către firmele de curierat în urma înregistrării reclamațiilor este de maxim 30 de zile calendaristice de la data soluționării reclamatiei efectuate, plata făcându-se fie prin transfer bancar, în urma analizei documentelor puse la dispozitie de utilizator/client sau de CREATIVE INNOVATION LAB. SRL, astfel se constată că în baza Termenilor si Conditiilor firmei colaboratoare, acesta este îndreptatit să primească o suma de bani cu titlu de despagubire, numai dacă este cazul.

Pentru a evita eventualele discuții suplimentare legate de integritatea coletului tău, te rugăm să îl verifici în prezența curierului și să ne suni imediat ce coletul prezintă probleme precum și să ne transmiți materiale foto sau video ce demonstrează integritatea acestuia.

MAI MULTE DETALII LEGALE DESPRE IMPLEMTAREA RECLAMAȚIILOR CĂTRE FIRMELE DE TRANSPORT COLABORATOARE AICI:

FAN CURIER: https://www.fancourier.ro/conditii-generale-privind-furnizarea-serviciilor-postale/
DPD CURIER: https://www.dpd.com/ro/ro/suport-dpd/tips-tricks/solutionarea-reclamatiilor/
SAMEDAY CURIER: https://sameday.ro/termeni-si-conditii/ – CAPITOLUL 8 – SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR PRIMITE DE LA UTILIZATORI