Garanția de conformitate

Produsele livrate sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare, indiferent de forma în care se încheie, verbal sau scris.
Se consideră că s-a livrat un produs și este de conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) produsul corespunde descrierii făcute pe website-ul nostru ANCHE Studio și are aceleași calități ca și produsele pe care le-am prezentat ca mostră sau model;
b) produsul corespunde oricărui scop specificat solicitat de către dvs., scop făcut cunoscut noua, vânzătorului și acceptat de noi la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

Lipsa de conformitate în legătură cu produsele achiziționate are în vedere acele situații în care noi, CREATIVE INNOVATION LAB. SRL, nu ne respectăm obligația asumată prin contractul încheiat de a livra clientului produsul adaptat scopului solicitat. Această situație are în vedere cazurile în care dvs. aveți nevoie de produse cu anumite caracteristici, iar pentru a le obține trebuie să încheiem un contract prin care CREATIVE INNOVATION LAB. SRL se obligă fie să fabrice un produs cu aceste caracteristici, fie să modifice un produs pentru a-i conferi caracteristicile dorite de client.
c) produsul corespunde scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip;
Lipsa de conformitate în acest caz se încadrează perfect în noțiunea de defect, cu alte cuvinte, produsul nu funcționează așa cum ar trebui, spre exemplu vaza se sfărâmă sau curge, etc.
d) prezintă parametrii de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

În acest caz, lipsa de conformitate se evaluează în funcție de două elemente, respectiv natura produsului achiziționat și declarațiile privind produsul cumpărat, făcute în special prin publicitate sau prin înscrierea pe eticheta acestuia.
Există o lipsă de conformitate și în următoarele două situații:
a) produsul achiziționat de consumator este instalat incorect de către vânzător, în condițiile în care instalarea este stipulată în contract ca obligație a vânzătorului – NU ESTE CAZUL;
b) produsul destinat a fi instalat/utilizat de către consumator a fost incorect instalat de acesta din cauza unor deficiențe în instrucțiunile de utilizare.

Toate produsele comercializate de CREATIVE INNOVATION LAB. beneficiaza de garantie pentru o perioada 12 de luni de la data achizitiei.

Nu fac obiectul garanției produsele care prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepartate sau modificate, produsele utilizate in conditii neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzatoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice etc.), setări și instalari incorecte, prize fără împamantare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substante în interiorul echipamentelor (dacă este cazul), intervenția mecanică sau plastică asupra produselor, etc.

CUM BENEFICIEZI DE GARANȚIE?

 • Dacă produsul achiziționat din cadrul magazinului nostru se deteriorează în primele 6 luni (pentru produsele cu folosință medie), se presupune că problema a existat și în momentul în care l-ați primit, cu excepția cazului în care noi putem dovedi contrariul a aceea ce susțineți dvs. Prin urmare, aveți dreptul legal la repararea sau înlocuirea gratuită a produsului achiziționat după efectuarea inspecției de către noi sau, dacă acest lucru se dovedește a fi prea dificil sau costisitor sau nu este posibil, la o reducere de preț ori la rambursarea banilor.
 • Dacă produsul se deteriorează după primele 6 luni de la achiziția acestuia, încă mai aveți dreptul la reparare sau înlocuire gratuită a acestuia sau, cel puțin, la o reducere de preț ori la rambursarea banilor. Totuși, s-ar putea să fie nevoie să demonstrați că problema acestuia a existat în momentul în care ați primit produsul din partea noastră.

CONDIȚIILE GARANȚIEI
Garanția produselor pe perioada specificată de 12 luni acoperă defecte de fabricare sau posibile materiale slabe calitativ oferite de către CREATIVE INNOVATION LAB. SRL prin intermediul contractului la distanță semnat între părți.

Garanția nu se aplică produselor afectate de(fără a fi vina noastră):

 • Transport impropriu sau modificari în structura produselor primite;
 • Nerespectarea condițiilor de transport, manipulare, instalare și folosire a produselor în concordanță cu informațiile primite din partea noastră;
 • Remedierea posibilelor defecte de catre client sau un montaj greșit al produsului.
 • Defecțiuni cauzate de umezeală pentru produsele care nu trebuie să aibă contact extern cu apa;
 • Folosirea de produse neadecvate pentru curațirea și întreținerea acestora;
  Defecțiuni produse de surse de caldură sau de raze solare puternice deci depozitare defectuoasă;
 • Defecțiuni produse de plante și animale;
 • Defecțiuni produse de foc, forță majoră sau alte evenimente care nu depind de producator;
 • Folosirea in alte scopuri decât cele indicate;

MODALITATEA DE REZOLVAREA A RECLAMAȚIILOR LEGATE DE GARANȚIA PRODUSELOR

 1. Pentru a beneficia de garanția produselor se prezintă pentru verificare urmatoarele documente: factura de achiziție sau alt document ce atesta achiziționarea produsului (chitanță, bon ramburs curier), certificatul de garantie sau alte documente;
 2. Returul produsului se face într-o perioadă legală de 14 de zile. După această dată produsul este acoperit de garanția acestuia. În cazul reclamațiilor aparute după terminarea perioadei de garanție (12 luni) producatorul asigura service, cheltuielile fiind suportate de către client;
 3. În vederea rezolvării reclamațiilor, trebuie să ne contactezi și să prezinți certificatul de garantie completat corect urmând ca reprezentantul să te îndrume pentru transmiterea produselor către noi. Te rugam să nu transmiți produsele fără a ne anunța și a înregistra reclamația legată de garanție în prealabil.
 4. După recepționarea și verificarea produsului sunt oferite cumpărătorului, în ordinea scrisă următoarele, dar nu mai târziu de 15 zile de la data aducerii la cunoștină a problemei dacă nu este agreat altfel cu clientul:
 • Dacă modelele sau materialele folosite nu mai sunt în producție, producatorul își rezervă dreptul de a folosi materiale similare sau să înlocuiasca acest model cu unul similar și apropiat ca pret.
 • Înlocuirea produsului cu același model, produs nou.
 • Repararea produsului;
 • Dacă nici repararea acestuia, înlocuirea lui cu același model sau înlocuirea lui cu un model asemănător nu este posibilă atunci se va comunica clientului modalitățile de rezolvare a reclamației ce pot consta în compensarea acestuia cu o suma X din valoarea produsului (în funcție de caz) sau cu rambursarea totala sau parțială a sumei achitate luându-se în calcul si durata folosirii produsului.

În momentul în care un client finalizează achizitia pe website-ul nostru, acesta acceptă să respecte instrucțiunile pentru transport, manipulare, depozitare, asamblare și utilizare a produselor precum și termenii specificați în certificatul de garanție și pe website-ul de unde a achizitionat produsul nostru.